CRC Crick 130

Značka: CRC
Dostupnost Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024
Možnosti doručení
Kód: CRC130
345 Kč / ks 285 Kč bez DPH 1 Kč / 1 ml
CRC Crick 130
Značka: CRC
Unikátní prostředek pro hledání trhlin a nedestruktivní testování. Vývojka s bílým pigmentem. Je vhodný pro kontrolu po svařovacím procesu a kontrole obráběných dílů.
 
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 222: Extrémně hořlavý aerosol.
 • H 229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P 271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P 410 + P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
 • P 501B: Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Doplňkové parametry

Kategorie: Detekce prasklin
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: