Inoxliner Elektrolyt Overhead

Značka: MBinox
Varianta:
Dostupnost Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
23.4.2024
Možnosti doručení
Kód: 300106
1 055 Kč / ks 872 Kč bez DPH
Inoxliner Elektrolyt Overhead
Značka: MBinox

Elektrolyt Inoxliner Overhead je speciálně obohacený, a vysoce výkonný elektrolyt pro čištění v úzkých prostorech, při práce nad hlavou, konstrukci zábradlí atd. Tento speciální elektrolyt má pastovitou konzistenci, která se snadněji uchycuje na čištěný materiál, čímž zabraňuje stékání a kapání. Odstraňuje náběhové barvy po svařování, povrchovou korozi atd. Nezanechává žádné zbytky.

Funkce 2 v 1 nejen vyčistí váš komponent rychle a čistě, ale také ho pasivuje v jednom kroku.

Tento elektrolyt je vhodný pro použití se všemi zařízeními Inoxliner. Může být nanášen pomocí filce nebo štětce. Dosahuje obzvláště intenzivního povrchového, i hloubkového efektu. Ochrana proti korozi je vytvořena okamžitě.

Pokud je to možné, použijte podložku. Dále výslovně doporučujeme používat ochranné brýle při práci nad hlavou. Není vhodný pro nízkolegované oceli. 

Pokyny pro bezpečné zacházení

  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  •  P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/…
  • P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Obsahuje kyselinu fosforečnou.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

MBInox se zabývá tématem technologie nerezových povrchů. Vyvíjí a vyrábí zařízení s nejmodernější technologií pro čištění svarů a povrchů. Řada Inoxliner byla vyvinuta tak, aby splňovala ty nejvyšší požadavky. Čištění svarů pro profesionály se snadným použitím a s výsledky nejvyšší kvality. Díky skvělému poměru ceny a výkonu je INOXLINER oblíbeným nástrojem pro čištění svarů. Díky technice uhlíkových kartáčů se rohy a hrany snadno čistí.